เฮ้ย****

posted on 05 Feb 2008 23:13 by bowling-kawaii

26/12/50

     きょうは 私は あさ 6時におきました。 私は バスで がっこうへ いきました。

私は 今日は あついより きのう とおもいます。

 一時間日 そうごうりか を べんきょうしました。

時間日 にほんご を べんきょうしました。ひるやすみ しょくどう へ いきました。

 わたしは クイッティアオ を たべました。もう とても おおいしいです。

三時間日 しゃかい を べんきょうしました。 時間日 たいいく を べんきょうしました。

今日は 私は バスで タンマサ-ン だいがくで ジャスの にほん を みました。

私は バス で タンマサ-ン だいがくへ いきました。

今日は とたも たのしい と おんがくか が ハンサムです。

私は10 時はん にうちへ かえりました。 私は シャワ-を あびます。11時はん に ねます。

………………………………………………………………………………………………………

 

26/12/50

 

   วันนี้ฉันตื่นนอน 6 โมงเช้า ฉันไปโรงเรียนโดยรถประจำทาง วันนี้กินข้าวช้าวที่โรงเรียน 

 ฉันกินก๋วยเตี๋ยววันนี้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาก วิชาที่สามเรียนสังคมศึกษา วิชาที่สี่เรียนพละศึกษา

 วันนี้ฉันจะไปดูแจ๊สญี่ปุ่นที่มหาวัทยาลัย ธรรมศาสตร์ ฉันไปธรรมศาสตร์โดยนั่งรถประจำทาง 

 วันนี้สนุกมากและนักดนตรีก็หล่อ ฉันกลับบ้านถึงสี่ทุ่มครึ่ง ฉันก็ไปอาบน้ำ เข้านอน5ทุ่มครึ่ง   

............................................................................................................

 

  27/12/50        今日は 私は あさ 6 時 に おきます。 

私は バス で    がっこう は へ いきました。 今日は あついです。 

  私は 一人 で マ-イ と ミ-ン に あいました。   今日は 一時間日 えいご

 を べんきょうしました。せんせいは 12 Tense   を おしえました。

二時間日 数学 を べんきょうしました。    昼休み 私は としょかん へ 

いきました。それから れきし を べんきょうしました。  

 四時間日 買えいか を べんきょうしました。 今日は 私は と 

ともだちは ばんごはん    を たべました。 それから うち へ かえりました。   ………………………………………………………………………………………………………………..  

 27/12/50   

 วันนี้ฉันตื่นนอน 6 โมงเช้า ฉันไปโรงเรียนโดยรถประจำทาง   วันนี้อากาศร้อน

 ฉันเจอมายด์และมีนเป็นคนแรก วันนี้คาบแรกเรียน   ภาษาอังกฤษ 

 อาจารย์สอนเกี่ยวกับ 12 Tense วิชาที่2 เรียน คณิตศาสตร์   พอพักกลางวันฉันก็ไปห้องสมุด

  หลังจากนั้นก็เรียนประวัติศาสตร์  วิชาที่4   ไปเรียนการงานอาชีพ  วันนี้ไปกินข้าวเย็นกับเพื่อน

 หลังจากนั้นก็กลับบ้าน  

 ……………………………………………………………………………………………………………….   

28/12/50            今日は わたしは 6 時 に おきます。

 私は バス て がっこう へ いきました。 今日は -ひとで ビュ- にあいました。

きょうは としょかんで 朝ごはん を たべました。今日は 一時間日 タイ語を 

べんきょうしました。 三 時間日 えいごの ビン せんせい を べんきょうしま。

 私は とても すきです。ひるやすみ 私は としょかんで ミルク を のみました。

四時間日 せいとしどう を べんきょうしました。 五 時間日 日本語 を べんきょうしました。

 六 時間日 かいぎ を しました。それから 私は うち へ かえりました。

   ....................................................................................................  

 28/12/50     

วันนี้ฉันตื่นนอน 6 โมงเช้า ฉันไปโรงเรียนโดยนั่งรถประจำทาง วันนี้เจอบิวเป็นคนแรก 

 วันนี้ไปกินข้าวเช้าที่โรงอาหาร วันนี้คาบแรกเรียนภาษาไทยของอ.ชนิดา 

วิชาที่สองเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาที่3 เรียนภาษาอังกฤษกับครูแบรด ฉันชอบมาก

พักกลางวันฉันไปโรงอาหาร ซื้อนมดื่ม วิชาที่ 4 เรียนแนะแนว วิชาที่ 5 เรียนภาษาญี่ปุ่น

วิชาที่ 6 ขึ้นประชุมที่ หอประชุม  หลังจากนั้นฉันก็กลับบ้าน    

……………………………………………………………………………………………………………     

edit @ 5 Feb 2008 23:15:24 by bowling

Comment

Comment:

Tweet